Články & návody

Zahradnická firma Skoupý - realizace a návrhy zahrad, zahradní architekt působící v Brně a okolí i po celé ČR

Vojtal prosklené konstrukce s.r.o. - hliníková okna a dveře do pasivních domů Ostrava.

INVIDA - nábytek do ložnice na míru. Skříně, postel, stolky...

Dokurzu.cz - semináře, školení a rekvalifikační kurzy z celé ČR.

HW - PANTY, spol. s r. o. - sanace zdiva technologií HW-SYSTEM.

Karissa Corp SE - revitalizace bytových domů Brno a okolí.

TOKAREX spol. s r.o. - anhydritové podlahy. Realizace po celé ČR.

Zajímavé tipy k pojištění nemovitosti a domácnosti

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti je často forma, kterou lidé zaměňují nebo jim připadá totožná. V těchto dvou pojmech je však velmi zásadní rozdíl a je dobré si na to dát velký pozor, abyste nebyli nemile překvapeni v případě potřeby pojištění využít. Jedna z velmi častých chyb je domněnka, že pojištění pro nemovitost lze sjednat pouze pro domy a pojištění pro domácnost se týká pouze bytů. Jedná se však o velmi zásadní a nejčastější chybu. Obě tyto varianty lze sjednat pro oba druhy bydlení. Tedy pojištění na domácnost a nemovitost lze sjednat v případě, že vlastníte byt a naopak i v případě, že vlastníte nemovitost.

Pojištění nemovitosti

Pojištění na nemovitost by se vás mělo týkat v případě, že vlastníte dům nebo jste pronajímatelem bytů a vlastníte obytný prostor. Toto pojištění zahrnuje pouze škody způsobené na nemovitosti jako takové. Pokud se tedy stane nehoda uvnitř domácnosti, toto pojištění škody nekryje. Pojištění kryje vše, co je pevnou součástí samotného domu. Vybavení v něm spadá pouze do pojištění na domácnost. Jedná se tedy například o střechu, zdi a jiné. Poškození může být působené vandalismem nebo přírodními katastrofami.

Pojištění domácnosti

Pojištění na domácnost si sjednejte v případě, že máte byt, ale i v případě, že vlastníte samostatnou obytnou jednotku. Toto pojištění zahrnuje veškeré vybavení domácnosti a naopak se nevztahuje na zničení domu či bytu jako takového. Mezi běžné nehody, které zahrnuje toto pojištění, patří přírodní katastrofy jako povodně, požáry nebo například výbuchy plynu, které bývají poměrně časté. V případě odcizení a krádeže vám bude odcizená hodnota majetku následně proplacena.

Ve sjednaném pojištění lze vždy narazit na řadu výluk.

Mezi nejčastější výluky z pojištění patří:

  • škoda vzniklá úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí pojištěného

  • škoda vzniklá jednáním člena dané domácnosti

  • škoda vzniklá po požití alkoholu, drog či jiných omamných látek

  • škoda vzniklá v důsledku vnitřních nepokojů

  • zvířata chovaná k výdělečným účelům (ty lze pojistit samostatně)

  • věci sloužící k výdělečné činnosti (zahrnuty jsou různé projekty apod.)

V případě odcizení či jakékoliv jiné nehody není pojistnou věcí také hotovost.

Teprve stavíte? Poradíme vám se Stavbou i Zahradou a okolím domu.

Fotografie